نرم افزار ورد

رایگان
word typing
0فروش
رایگان
دوست خوب من سلام.حضورتان را در این بخش سایت قدردانیم ..

جهت مشاهده سرفصل آموزش ها روی تب جلسات دوره کلیک بفرمایید

این بخش سایت اختصاص دارد به آموزش های رایگان که امیدواریم مورد پسند شما واقع شود
آموزش نرم افزار ورد (فصل اول)

در این فصل 10 جلسه از آموزش های رایگان ورد قرار داده شده است

1- تنظیمات غلط یابی در ورد

این جلسه از آموزش رایگان می باشد 

2- استفاده از نمودار ها در ورد

این جلسه از آموزش رایگان می باشد 

3- نحوه رسم نمودار در ورد

این جلسه از آموزش رایگان می باشد 

4- تنظیمات نمودار ها در ورد

این جلسه از آموزش رایگان می باشد 

5- کامنت گذاری در ورد

این جلسه از آموزش رایگان می باشد 

6- انتقال فونت همراه فایل در ورد

این جلسه از آموزش رایگان می باشد 

7- فهرست نویسی در ورد ( بخش اول )

این جلسه از آموزش رایگان می باشد 

8- فهرست نویسی در ورد ( بخش دوم )

این جلسه از آموزش رایگان می باشد 

9- تنظیمات اولیه در ورد

این جلسه از آموزش رایگان می باشد 

10- ایجاد ارتباط با موضوع خاص در ورد

این جلسه از آموزش رایگان می باشد 

آموزش نرم افزار ورد (فصل دوم)

در این فصل 10 جلسه از آموزش های رایگان ورد قرار داده شده است

1- ترکیب صفحات در برنامه ورد

این جلسه از آموزش رایگان می باشد 

2- کار با پاورقی در متن در ورد

این جلسه از آموزش رایگان می باشد 

3- ایجاد تغییرات در پاورقی در ورد

این جلسه از آموزش رایگان می باشد 

4- تبدیل اعداد به فارسی در ورد

این جلسه از آموزش رایگان می باشد 

5- جهت نوشتن متن در ورد

این جلسه از آموزش رایگان می باشد 

6-جلوه های هنری متن در ورد

این جلسه از آموزش رایگان می باشد 

7- ترازبندی خطوط در ورد

این جلسه از آموزش رایگان می باشد 

8- نشانه گذاری عناوین در ورد

این جلسه از آموزش رایگان می باشد 

9- اعمال تغییرات در متن لاتین در ورد

این جلسه از آموزش رایگان می باشد 

10- اعمال قالب خاص به متن در ورد

این جلسه از آموزش رایگان می باشد 

آموزش نرم افزار ورد (فصل سوم)

در این فصل 10 جلسه از آموزش های رایگان ورد قرار داده شده است

1- اعمال افکت به متن در ورد ( بخش اول )

این جلسه از آموزش رایگان می باشد 

2- اعمال افکت ها به متن در ورد ( بخش دوم )

این جلسه از آموزش رایگان می باشد 

3- انتقال قالب خاص به متن در ورد

این جلسه از آموزش رایگان می باشد 

4- تنظیم هدر و فوتر در ورد ( بخش اول )

این جلسه از آموزش رایگان می باشد 

5- تنظیم هدر و فوتر در ورد ( بخش دوم )

این جلسه از آموزش رایگان می باشد 

6- مفهوم هدینگ در ورد

این جلسه از آموزش رایگان می باشد 

7- تنظیمات هدینگ در ورد

این جلسه از آموزش رایگان می باشد 

8- تورفتگی و فاصله خطوط در ورد

این جلسه از آموزش رایگان می باشد 

9- درج تصویر در متن در ورد

این جلسه از آموزش رایگان می باشد 

10- ترسیم اشکال هندسی در ورد

این جلسه از آموزش رایگان می باشد 

آموزش نرم افزار ورد (فصل چهارم)

در این فصل 10 جلسه از آموزش های رایگان ورد قرار داده شده است

1- تنظیم حاشیه ها در ورد

این جلسه از آموزش رایگان می باشد 

2- نوشتن متن ستونی یا روزنامه ای در ورد

این جلسه از آموزش رایگان می باشد 

3- شماره گذاری عناوین در ورد

این جلسه از آموزش رایگان می باشد 

4- استفاده از قاب برای صفحه در ورد

این جلسه از آموزش رایگان می باشد 

5-شماره گذاری صفحات در ورد

این جلسه از آموزش رایگان می باشد 

6-اعمال افکت ها به تصویر در ورد

این جلسه از آموزش رایگان می باشد 

7- چاپ اسناد در ورد ( بخش دوم )

این جلسه از آموزش رایگان می باشد 

8- چاپ اسناد در ورد ( بخش آخر )

این جلسه از آموزش رایگان می باشد 

9- افکت در اشکال هندسی در ورد

این جلسه از آموزش رایگان می باشد 

10- استفاده از تصاویر در متن در ورد

این جلسه از آموزش رایگان می باشد 

آموزش نرم افزار ورد (فصل پنجم)

در این فصل 10 جلسه از آموزش های رایگان ورد قرار داده شده است

1- چاپ اسناد در ورد ( بخش اول )

این جلسه از آموزش رایگان می باشد 

2- چاپ اسناد در ورد ( بخش سوم )

این جلسه از آموزش رایگان می باشد 

3- چاپ استاد در ورد ( بخش چهارم )

این جلسه از آموزش رایگان می باشد 

4- عبارت ریاضی در ورد

این جلسه از آموزش رایگان می باشد 

5- تنظیم نوع خط در ورد

این جلسه از آموزش رایگان می باشد 

6- استفاده از جعبه ابزار ها در ورد

این جلسه از آموزش رایگان می باشد 

7- قرار دادن متن در ورد

این جلسه از آموزش رایگان می باشد 

8- کار با جدول ( بخش اول )

این جلسه از آموزش رایگان می باشد 

9- کار با جدول ( بخش دوم )

این جلسه از آموزش رایگان می باشد 

10- کار با جدول ( بخش سوم )

این جلسه از آموزش رایگان می باشد 

آموزش نرم افزار ورد (فصل ششم)

در این فصل 10 جلسه از آموزش های رایگان ورد قرار داده شده است

1- کار با جدول ( بخش چهارم )

این جلسه از آموزش رایگان می باشد 

2- کار با جدول ( بخش پنجم )

این جلسه از آموزش رایگان می باشد 

3- کار با جدول ( بخش ششم )

این جلسه از آموزش رایگان می باشد 

4- کار با جدول ( بخش هفتم )

این جلسه از آموزش رایگان می باشد 

5- کار با جدول ( بخش آخر )

این جلسه از آموزش رایگان می باشد 

6-فهرست در برنامه ورد

این جلسه از آموزش رایگان می باشد 

7-فرمول نویسی در برنامه ورد

این جلسه از آموزش رایگان می باشد 

  1. Symbolley

    I don t know who to talk to dose accutane

  2. baharroustaei57

    درود بر شما بزرگوار

افزودن نقد و بررسی