نکات طلایی ورد

50,000 تومان
ترقندهای وزد
9فروش
50,000 تومان
دوست خوب من سلام.حضورتان را در این بخش سایت قدردانیم ..

جهت مشاهده سرفصل آموزش ها روی تب جلسات دوره کلیک بفرمایید

در این بخش تمام آموزش های کوتاه ( یک دقیقه ای ) ، تهیه شده در زمینه برنامه ورد تقدیم حضورتان می گردد.
این مجموعه آموزشی بیش از 60 جلسه (یک ساعت) می باشد که پس از خرید ، هر ماه تعداد آموزش ها به صورت رایگان آپدیت و اضافه می شود
نکات طلایی ورد (فصل اول)

1-دونکته جالب در برنامه ورد ویدئو

این آموزش به صورت نمونه جهت اطلاع از محتوای این مجموعه به صورت رایگان می باشد 

2-در این آموزش نحوه صدور گواهی اتوماتیک در برنامه ورد توضیح داده شده است ویدئو

این آموزش به صورت نمونه جهت اطلاع از محتوای این مجموعه به صورت رایگان می باشد 

3- نحوه طراحی یک برگ آزمون ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

4- ویرایش حرفه ای اسناد در ورد ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

5- نحوه انجام محاسبات در برنامه ورد ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

6- حذف قالب بندی در متن ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

7- حذف قالب بندی در متن ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

8- هه شورت کاتهای برنامه ورد ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

9- شخصی سازی نوار ریبون ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

10- شماره گذاری در هدر و فوتر متقاوت ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
نکات طلایی ورد (فصل دوم)

1- استفاده حرف کپیتال در ابتدای پاراگراف ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

2- برگزاری آزمون چهار گزینه ای ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

3- ایجاد لینک خارجی در برنامه ورد ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

4- تکرار آخرین عملیات انجام شده در برنامه ورد ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

5- تند و سریع در برنامه ورد ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

6- غلط یابی اتوماتیک املایی ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

7- مفهوم FORMAT PAINTER دربرنامه ورد ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

8- فرمول نویسی در برنامه ورد ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

9- تند و سریع در برنامه ورد ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

10- ادغام فایل ها در برنامه ورد ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
نکات طلایی ورد (فصل سوم)

1- معرفی افزونه MATHTYPE در ورد ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

2- ایجاد شماره صفحه در ورد ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

3-نوشتن اعداد فارسی در ورد ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

4- نوار QUICKACCESS در ورد ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

5- ایجاد متن تصادفی در ورد ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

6- بازیابی فایل های ذخیره نشده در ورد ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

7- حذف عدد از متن در برنامه ورد ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

8- تکرارعنوان جدول در برنامه ورد ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

9- جایگزین کردن فونت در برنامه ورد ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

10- جایگزین کردن کلمه در برنامه ورد ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
نکات طلایی ورد (فصل چهارم)

1- محافظت از فایل شماره 1 ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

2- محافظت از فایل شماره 2 ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

3-حذف فاصله با یک کلیک ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

4- تنظیم سربرگ ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

5-سرچ داخلی ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

6-مرتب سازی 2 ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

7-حذف فاصله با یک کلیک ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

8- قابلیت اسپلیت و مرج ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

9-ترسیم جدول سریع و ساده ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

10- ترسیم جدول زیبا ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
نکات طلایی ورد (فصل پنجم)

1-تکنیک های جالب در ورد ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

2-متن دلخواه در ورد ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

3-پنهان سازی متن در ورد ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

4-ترسیم نمودار در برنامه ورد ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

5-ویراستاری متن در ورد ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

6-حق کپی رایت در ورد ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

7-تنظیم حرفه ای در ورد ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

8-هدر و فوتر در ورد ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

9-همه میانبر ها با یک کلیک ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

10-قالب های آماده دربرنامه آفیس ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
نکات طلایی ورد (فصل ششم)

1-استفاده از تکست باکس در ورد ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

2-جایگزینی کلمه مترادف در ورد ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

3-ترسیم چک باکس در برنامه ورد ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

4-در برنامه ورد حرفه ای باش ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

5-مختصات در ورد ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

6-کادر متفاوت در هر صفحه ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

7-شعرنویسی در برنامه ورد ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

8-تنظیم حرفه ای در نامه اداری ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

9-پاورقی در ورد ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

10-حذف فاصله در برنامه ورد ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
نکات طلایی ورد (فصل هفتم)

1-حذف صفحات در برنامه ورد ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

2- محاسبات عددی در ورد ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

3-ویرایش متن انگلیسی ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

4-طراحی سربرگ آزمون در ورد ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

5-جا به جایی پاراگراف در ورد ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

6-ترسیم جدول با لبه های خمیده در ورد ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

7-تنظیمات پاورقی در ورد ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

8-فرمول نویسی در ورد ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

9-مرتب سازی دیتا ها در برنامه ورد ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
 1. مجتبی

  سلام
  بابت این آموزش‌های خوب و کاربردی شما خیلی خیلی ممنونم

  • شرافت(مدیریت)

   ممنون از لطف شما

 2. pesar ironi

  تشکر از شما دوست خوب من بابت اموزش های کاربردی و مفید تان

 3. ar.rezvani.80

  باسلام عالی بود

 4. رضا

  سلام عرض ادب
  خسته نباشید، واقعا کلیپ های اموزشی بسیار کاربردی و جالب هستند و می توانیم در کمترین زمان مطالب جدیدی را آموخت، ممنون و سپاسگزار

  • شرافت(مدیریت)

   با افتخار در خدمتم

 5. احسان

  سلام و خسته نباشید
  ممنون از راهنمایی های خوب شما. اگه میشه لینک دانلود هر پکیج رایگان رو هم بزارید. اینجوری واسه دانلودشون کار سخته.
  بازم ممنون

  • سید حسین شرافت(مدیریت)

   با سلام و احترام،
   ممنون بابت پیشنهاد خوبتون

   موفق باشید.

افزودن نقد و بررسی